Chronologie in vogelvlucht (tot 1900)

Eerste deel van de chronologie. Natuurlijk is deze chronologie verre van compleet; ik hoop in de loop van de tijd. het verder uit te kunnen breidden met info en foto`s of tekeningen uit die tijd.

 

Gebeurtenissen die in zowel Świebodzin, als in Polen hebben plaatsgevonden.
Alsmede gebeurtenissen die direct of indirect van invloed waren op het leven in het `Oostblok`

De stad is waarschijnlijk ontstaan in de VI en VII eeuw, Polanen (wat betekend; mensen van het open veld)  hebben  het in
eerste instantie Śwoboda genoemd, na het Slavische woord ‘Vrijheid’ Polanen waren een goed  ontwikkeld volk, welke  zich bezig
hielden met akkerbouw en veeteelt, jagen en vissen.

1128                Start van de bouw van het kasteel van Świebodzin.
1234               Świebodzin ingelijfd door vorstendom Głogów, na de bezetting van een groot deel van Wielkopolska door Henryk I
Brodaty. (Henryk met de Baard).1302 De eerste vermelding van de naam Świebosin (Voorloper van Świebodzin).

1319                Świebodzin krijgt beperkte stadsrechten.
1320                Henry IV , Hertog van Głogów, wordt heerser over de stad.
1329                Świebodzin (Swibzin) krijgt uitgebreide stadsrechten en daarmee krijgt een verdedigingsfort.
1333                De stad valt onder Pools heerschappij.
1335                De stad is valt weer onder de Heerschappij van het Hertogdom Głogów. En krijgt als leenheer de Tsjechische adel.
1226                De katholieke kerk Sw. Piotra i Pawła (Petrus en Paulus) wordt gebouwd.
1347-1348   De pest, “Zwarte dood” die de stad teistert, slaat diepe wonden in de stad; Meer dan een kwart komt te overlijden.
1360                De stad valt wederom in handen van de Hertog van Głogów, Er vestigen zich Vlaamse weefgezellen.
1395                Prins Hendrik VIII geeft privileges aan de wevers van de stad, waardoor de gezellen ruimere bevoegdheden krijgen omtrent
de aankoop van wol.

1410                 Prins  Władyslaw, Regeerde over Świebodzin en Krosno (huidige tijd Krosno Odrzańskie). Vocht aan de zijde van
Polen en Litouwen, tegen de Duitse orde, in de Slag bij Tannenberg (200km noordelijk van Warschau),ook wel Grunwald
genoemd.vanaf

1452                 Oprichting van een broederschap van wevers.
1455                 Tal van brouwerijen worden in de stad opgericht en men beginy met de productie van bier.
1469                 Prins Hendrik IX gaf de stad volledige burgerrechten, gemodelleerd aan Głogów. De stad had nu het recht om bier te
brouwen en te verkopen, tevens kreeg men privileges voor de winning en verkoop van zout.

1488                De stad komt onder het rechtstreekse gezag van de koningen van Bohemen (Tsjechie).
1500                Eerste grote brand, welke de stad voor de helft verwoeste.
1506                Einde van de vorstendommen van Głogów.
1510                De stad is toegetreden tot de Silezische stedenband, mede om zich te kunnen verdedigen tegen aanvallen van ronddolende
ridders en hun legers.

1522                De 2de grote brand in de stad, die de stad praktisch in z`n geheel verwoeste, De koning onthief de stad 10 jaar voor het
betalen van belastingen.

1526                Geheel Silezie, dus ook Świebodzin, kwam onder heerschappij van Habsburg.
1533                Rampjaar; een aardbeving verwoestte de stad, welke gevolgd werd door een pest-epidemie.
1604                De oudste (openbare) school van de stad werd gebouwd, naast de parochiekerk, vanaf 1628 werd de school Katholiek. Het
oude schoolgebouw bestaat nog steeds.

1631                Zweedse invasie.
1640                De 4de grote brand treft de stad.
1686                Vanwege een overeenkomst tussen Habsburg en de Vorst van Brandenburg, werd de stad opgenomen in Brandenburg.
1694                Świebodzin weer onder Koninkrijk Bohemen.
1700                De productie van de geweven stoffen en die worden tot ver in Europa verkocht bijv Leipzig, Neurenberg, Gdańsk, Frankfurt
am Main, Kaliningrad (Koningsberg, stad in de Russische enclave tussen Polen en Litouwen).

1728                  Er word een begin gemaakt met de productie van gekleurde stoffen, samen met het nabij gelegen Sulechów.
1742                  Pruisische stad.
1763-1806   Świebodzin behoort in Silezie tot de top 6 van geïndustraliseerde steden. De textiel industrie zelfs op de 3de plaats.
1780               Voor de productie van zijde, worden pogingen ondernomen om een moerbeiplantage op te zetten. De cocon van de rupsen kan worden gebruikt als grondstof voor de productie van zijde

1807-1812   Świebodzin wordt garnizoensstad, de cavalerie word er gestationeerd.
1824                In de nabijheid worden onbeduidende steenkoollagen aangetroffen.
1849                Aanleg van de verharde weg tussen Poznań en Frankfurt (Oder).
1865                Bouw van stadsgas fabriek.
1868-1870   Aanleg spoorverbinding Poznań – Frankfurt (Oder).
1871                 Świebodzin komt in handen van verenigd Duitsland.