Hervestiging

Verdrijving van de Polen door USSR 
(USSR= Unie van Socialistische Sovjet Republieken)

 

 

Naoorlogse migratie Polen

 

Net als de Duitsers, die na de 2e wereldoorlog gedwongen werden de oud Oostelijke gebieden zoals Pommeren, Oost Pruissen en Silezië te verlaten, werden de Polen gedwongen te vertrekken uit de door de gebieden, die na de oorlog werden toegewezen aan USSR en Litouwen, en de plaatsen in te nemen, die de Duitsers op hun beurt gedwongen verlaten hadden. Waar de Duitsers die nog vervoer ter beschikking hadden, op eigen gelegenheid vluchtte, voor zover ze het Rode Leger al niet ontvlucht waren, werden de Polen in treinwagons geladen, en op transport gezet naar het Westen. Niemand wist in welk stad of dorp men uitkwam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles werd gebruikt om te vluchten of gedwongen te vertrekken. Ondanks dat de oorlog nog niet voorbij was, en de Duitsers de rivierdijken van de Oder en Neisse hadden opgeblazen. Treinen reden in het begin niet, auto`s konden niet rijden wegens een gebrek aan brandstof, of je werd vermoord, juist omdat je een auto had. Men zag maar hoe de grens bereikt werd. Vele stierven door gebrek aan eten, drinken, warme kleding of werd langs de weg vermoord door rondtrekkende militairen, zowel Duitse als Russische. Wie een dode wilde begraven, kon er op rekenen, dat hij zelf mee het graf inging. Er werd geen tijd gegund.

Wie het lef had om niet te vluchten, werd of vermoord of op deportatie gezet, om in USSR in de fabrieken als krijgsgevangenen aan de slag te gaan.  Na de oorlog werden veel gedwongen te gaan werken op de Sovchozen, grote collectieve boerderijen, waarbij de arbeiders op grote schaal uitgebuit werden, en een veel te lage prijs kregen voor de gewassen. In tegenstelling tot Kolchozen, hadden arbeiders op de Sovchozen totaal niets. Op de Kolchozen had men een eigen huisje, stukje eigen grond en vee, een bepaald percentage van de oogst was staatseigendom.

Na de val van het communisme in de vroege jaren 90 van de 20ste eeuw, zijn naar schatting anderhalf miljoen Duitsers huiswaarts gekeerd vanuit Rusland. Voor zover je na al die jaren kunt praten over huiswaarts keren…..

1 De verbanning van etnische Polen uit de voormalige Poolse gebieden in (huidig westelijk) Oekraïne (toenmalig Galicië, bekende grote stad Lviv) en huidig Wit Rusland, bekende grote stad Brest) voor de 2de wereldoorlog;

2 Verbanning na de verovering van het (oude) oostelijk deel van Polen; (Molotov-Ribbentroppact getekend 24 aug 1939, het zogenaamde niet aanvalsverdrag van Duitsland op USSR. Het verdrag stond vol met (geheime, pas openbaar gemaakt tijdens de Nürnberg processen in 1947 en USSR ontkende tot augustus 1988) afspraken wat betreft territoriale en politieke herschikkingen (Lees Finland, de Baltische staten en een groot deel van oostelijk Europa zou direct of indirect toebedeeld worden aan USSR, terwijl Polen opgedeeld zou worden tussen Duitsland en USSR. In feite zou het betekenen, dat Polen zou ophouden te bestaan)

3 Aan het eind van de 2de wereldoorlog na grenscorrecties in zowel westelijk als oostelijk Polen. De grenzen schoven vele tientallen kilometers westelijk op, als afspraken tussen de geallieerden en USSR. De Volks Duitsers die in de nieuwe Poolse gebieden woonden, werden op hun beurt weer Duitsland ingeslagen (letterlijk) De Polen in de Oostelijke gebieden werden per trein naar de nieuwe gebieden gebracht; (Conferentie Teheran 1943; Stalin, Roosevelt en Churchill)

4 Na de dood van Jozef Stalin. (Overleden 5 maart 1953)

In totaal zijn door deze etnische zuiveringen 2.5 miljoen Polen verdreven.

((((Foto Kierunki….Tekst Hervestiging vanuit de oostelijke grensregio`s van de 2de Poolse Republiek naar Świebodzin)

Om te begrijpen, wat de grenscorrecties voor Polen betekende, is het wellicht handig om een overzicht te krijgen, hoe Polen vóór en ná de 2de wereldoorlog op de landkaart stond. Daaruit blijkt ook, hoeveel Polen westelijk is opgeschoven.

Polen 1921 tot 1939 Wilna (Vilnius) is nu de hoofdstad van Litouwen. De Freie Stadt Danzig is het huidige Gdańsk, Brest is tegenwoordig een wit Russische stad.
Polen nu. De 3 westelijke provincies, (Zachodnio Pomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie en een groot gedeelte van Wielkopolskie (Poznań of Posen) en de noordelijke provincie Pomorskie en W-Mazurskie zijn grofweg voortgekomen, uit de door de geallieerde afspraken, om de Oder-Neisse grenscorrectie toe te passen na de 2de wereldoorlog.

Voor en na de 2de wereldoorlog. Rechts van het midden de zgn Cursonlinie (ook wel Stalinlijn genoemd) overblijfsel uit de Pools-Russische oorlog van 1919-1921) Is ongeveer gelijk aan de huidige oostgrens van Polen.